Rádioterapia

Rádioterapia

Liečba onkologických ochorení rádioterapiou sa technologicky rýchlo mení a stáva sa bezpečnejšou a efektívnejšou. Napriek snahe minimalizovať expozíciu normálnych tkanív môže liečba rakoviny v hornej časti tela spôsobiť poškodenie iných orgánov, napríklad pažeráka.

KÚPIŤ ESOXX® ONE

 

Akútna ezofagitída vyvolaná žiarením alebo inak ARIE (skratka z anglického názvu) je najčastejšou lokálnou komplikáciou hrudnej rádioterapie (nádory pľúc, pažeráka, prsníka, lymfómy), ale môže sa vyskytnúť aj pri rádioterapii hlavy a krku.  

Táto choroba oslabuje pacienta a môže spôsobiť prerušenie liečby onkologického ochorenia, čo ešte viac zníži jeho kvalitu života a ovplyvní prognózu vyliečenia sa. 
Optimálna stratégia na prevenciu radiačnej ezofagitídy ešte nebola identifikovaná, hoci v súčasnosti prebiehajú klinické skúšky na testovanie potenciálnej liečby. V súčasnosti sa preto liečia symptómy. 

Ako sa prejavuje ARIE?  

ARIE sa prejavuje opuchom pažeráka, bolestivým prehĺtaním (odynofágia) či sťaženým transportom potravy do žalúdka (dysfágia). Pacient má tendenciu strácať váhu, kvôli bolesti ho trápi nespavosť, nevoľnosť a pridať sa môže aj dehydratácia. 

Kedy sa v procese liečby vyskytuje ARIE? 

Akútna ezofagitída sa vyskytuje v priebehu 3 mesiacov po ukončení rádioterapie. Zvyčajne sa však objavuje 2 týždne po začatí liečby a trvá až 4 týždne po ukončení liečby. 

Existuje však aj neskorá ezofagitída, ktorá sa vyskytuje viac ako 3 mesiace po ukončení rádioterapie. Priemerná doba liečby je od nástupu príznakov do 6 mesiacov.