Hlásenie nehody, poruchy a zlyhania zdravotníckej pomôcky

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Ak máte podozrenie na zlyhanie zdravotníckej pomôcky alebo máte záujem o ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti prípravkov spoločnosti ALFASIGMA CZECH s.r.o., organizačná zložka Slovensko, môžete kontaktovať:

Mgr. Peter Klembala
+421 917 273 156
office[@]klemtrade.sk